Zelená domácnostiam

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach

Ak máte záujem, vyplňte formulár, ktorý sa nachádza v záložke kontakt

Bližšie informácie na stránke zelená domácnostiam